O nás

Michael Antony - Tony

Trampovat začal ve třinácti a jeho nejoblíbenější místa se nacházejí na Brdech, v pískovcové Zadní zemi a Roverkách a taktéž i podél řeky Střely.Od roku 1994 je šéfredaktorem trampského časopisu Puchejř a od roku 2002 i trampského časopisu Brdská vločka. V letech 1999 až 2003 byl šéfredaktorem Portýra. Od roku 1998 až do ukončení vydávání v roce 2006 byl redaktorem Wampumu Neskenonu. Spoluzakládal Sdružení Avalon, ve kterém jako odpovědný redaktor vydal kolem stovky publikací, zpěvníků, sborníků a knih, například od Mikiho Ryvoly, Wabiho Ryvoly, Marko Čermáka, Kapitána Kida, Fredyho Schuberta, Tonyho Linharta, Houly, Zdeňka Šmída, Miloslava Nevrlého, Tapi, Kavčete, Mirka Valiny, Jenýka a dalších autorů a autorek. Je osadníkem Paběrek. Deset let spolupořádal trampskou literání soutěž Trapsavec.

Jan Frána - Hafran

Trampovat začal v patnácti. Jeho trampským rajónem je okolí Úterského potoka a jeho přítoků, Manětínský les a Brdy. Je členem plzeňské T.O.Kopretina, kterou také v roce 1986 zakládal. Je i vodákem se zaměřením na jarní rozvodněné potoky.
Se psaním začal v rámci osadní literární soutěže někdy začátkem devadesátých let, do Trapsavce se osmělil první příspěvky až v roce 2009. První dvě ocenění získal o rok později, v roce 2011 se stal oldpsavcem. Od roku 2012 organizuje Trapsavce a je současně vydavatelem edice Trapsavecké Miniatury, mapující současné autory této dlouholeté trampské literární soutěže. Příležitostně přispívá do Puchejře.

Jan Pohunek - Přebral

Narozen 3. 2. 1981. Ven začal jezdit s turisticko-vodáckým oddílem Argonauti, později se vydával na vandry i sám nebo s kamarády. Během let tak postupně vplynul do různých trampských a jeskyňářských kruhů. Nejraději má kraje pestré a podivné, třeba brdské Hřebeny, Český kras, pískovce nebo vojenské prostory. Když se po cestě najdou jeden nebo dva doly, je to ještě lepší.

Odmala ho bavilo psát, povídky posílal do Trapsavce (poprvé 2002) i různých scifistických soutěží. Do fantastického žánru spadají i jeho dvě dosavadní knihy - Polomené světy/Atlantský harc (2008) a Temní ilumináti (2010). Kromě toho občas publikuje v různých odbornějších publikacích, kde se soustředí především na moderní folklór včetně toho trampského nebo napíše nějaký ten populárně-naučný text, například trojici průvodců po technických památkách vytvořenou spolu s Belmondem (2012). Od roku 2008 pracoval jako etnolog v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, v současnosti působí v Národním muzeu. Až vyroste, chce být pračlověkem nebo kosmonautem.

Milan Rak - Mejla, Lucka Raková

Milan „Mejla“ Rak narozen 6.6. 1988 v Plzni. Na vandry začal jezdit ve svých šesti letech s tátou. Účetní, který se ve volném čase po pracovní době mění na fotbalistu, čtenáře, či spáče. Nejoblíbenějším místem jsou Brdy. A protože jsou Brdy všude, tak ho můžete potkat jak na Brdech centrálních, tak na Brdském předhůří, které neznalí nazývají třeba Šumava. Bez osadní příslušnosti vandroval světem, aby potkal Lucku.

Lucka Dortová narozena 7.11. 1988 v Rokycanech. Strávila dlouhé roky v zahraničí a po návratu zpět do vlasti začala hledat kamarády na vandr. Přes internet se seznámila s Hafranem a T.O. Kopretina, s nimiž vyrazila i na svůj první vandr v dubnu 2011. Ráda fotí a maluje. Mezi oblíbené oblasti na vandry určitě řadí Brdy, Roverky, český západ a jakákoliv tajemná podzemí. V Trampském magazínu.cz mají Lucka a Mejla společně na starosti fotosoutěž.

Petr Náhlík - Vokoun

Narozen 10. srpna 1961, dětství ve skautském oddíle. Po zákazu Junáka (1970) mládí ve woodcrafterském oddíle pod hlavičkou TISu (Svazu pro ochranu přírody a krajiny) a také první vandry. Po zákazu TISu (1979) byl jedním ze spoluzakladatelů Trampského sdružení Hledači. Poté co většina hledačské party založila rodiny, oženil se a se svou ženou Strunkou tvoří rodinnou T.O. Suché studánky (1984). Od počátku 80. let spolupracoval s předválečnými woodcraftery. Patří k zakládajícím členům Ligy lesní moudrosti (1990) a Trampského sdružení Avalon (1995). Vandruje nejraději podhůřím Šumavy, Sedmihořím a podél Hadovky či Úhlavky ...
V letech 1980-89 vydával samizdatu. V letech 1979-89 publikoval v samizdatových časopisech - trampských (Pajda, Sem-Tam, Tam-Tam), hudebních (Jazz stop), či opozičních (Pevná hráz a Stres). V letech 1981-90 redigoval samizdatové sborníky a zpěvníky pro „rodinné nakladatelství PAJDA“ (autoři: Miki Ryvola, Wabi Ryvola, Žalman, Houla, J. Foglar - Jestřáb, M. Seifert - Woowotana…) Po roce 1989 publikoval v časopisech (Brdská vločka, Folk & Country, Portýr, Puchejř, Roverský Kmen, Wampum Neskenonu…) Podílel se na přípravě publikací Avalonu – sborníků Mikiho Ryvoly, Wabiho Ryvoly, Marko Čermáka, Tonyho Linharta, Houly, Zdeňka Šmída, Miloslava Nevrlého, Mirka Valiny, Václava Hraběte, K. Růžičky - Lišáka, J. Drnka - Akely a vydání reedice sborníků Trapsavce z let 1971 - 1999. Zpracoval základní životopisná data všech trampských tvůrců od počátku 20. století, řadu medailonků a rozhovorů s trampskými legendami…

Stanislav Dlouhý - Hadži

Narozen 27. července 1973, trampovat začal ve čtrnácti a jeho nejoblíbenější místa se nacházejí na Střele, Brdech a v Novohradských horách. Je členem plzeňsko-budějovické osady T.O. Věrná srdce, kterou v roce 1993 spoluzakládal. Po roce 1989 publikoval v časopisech Folk & Country, Puchejř, Wampum Neskenonu a Severka. V soutěži Trapsavec se do kategorie oldpsavců dostal v roce 2008. Pro Sdružení Avalon připravuje grafickou úpravu některých jeho publikaci. Deset let byl členem plzeňské tramp - folkové kapely Sedm nedostatečných.