TRAMPSKÉ KRONIKY a jejich zachování pro budoucnost

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy se kromě specializace na historii těžby zlata zaměřuje také na tramping, neboť v Posázaví je výrazná tradice trampského hnutí. Proto je v muzeu stálá expozice trampingu již od 80. let minulého století a v muzejních sbírkách jsou uloženy stovky předmětů s trampskou tematikou. Povědomí v regionu o zaměření muzea na tramping je poměrně silné a k naší radosti nám často sami trampové či jejich potomci přinášejí dary do sbírek.

Kreslený cancák Marko Čermáka (1960-62), Deník družiny Vyder (1916), kroniky Jack London clubu (1930) a Klubu trampů londonovců (1970)

Jedním z nejcennějších pramenů pro poznání a studium nejen historie, ale i současnosti trampingu jsou pak osadní kroniky. Muzeum má ve sbírkách několik exemplářů, z nichž osadní kniha Hučící peřej patří k těm mimořádně vyvedeným, co se týká uměleckého zpracování. Kronika je ručně malovaná, plná veršů, písní, vtipů, citátů, vzpomínek psaných uměleckým písmem. Navíc (bohužel neznámý) autor měl výtvarné nadání na úrovni akademika a do knihy propašoval několik ženských aktů, malovaných lehkou tužkou, nenápadně ukrytých na tenkých „kloboukových“ papírech, které prokládají jednotlivé listy. Vrcholem jeho díla je potom na závěr volně vložený list s erotickou scénou mezi mužem a ženou, hodnou Michelangela. Měli jsme štěstí, že jsme takto nádhernou kroniku získali, neboť tyto poklady si totiž rodiny velmi cení a dědí se z generace na generaci.
Proto jsme ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Kladně započali s projektem digitalizace trampských kronik, kdy si kroniku od majitele pouze zapůjčíme. A k našemu překvapení se začaly dít věci! Mezi trampskou komunitou totiž neuvěřitelně fungují tamtamy a poměrně rychle se roznesla informace o našem záměru a v současné době se nám sešlo prvních deset kronik.

Prvních deset skenovaných kronik a cancáků - Deník Družiny vyder, Cancák Jerryho Packarda, Deník Brdské zimní armády, Brkův cancák, kroniky osad Ajax, Hučící peřej, Mohykán a S.T.O. Colorado, zpěvník Dechničky a kronika skupiny Hazard camp.

Skenování kronik ve Vědecké knihovně v Kladně

Symbolicky jsme začali digitalizaci nejstarší kronikou Deník Družiny vyder z roku 1916, která je úplně prvním trampským dochovaným psaným textem, jehož vznik se datuje ještě před samotný oficiální vznik trampského hnutí v roce 1918. Stal se tak předchůdcem tisíců pozdějších osadních kronik a cancáků, a je v něm popisována průkopnická výprava čtyř kamarádů, kteří v cíli své cesty, v ohybu řeky Vltavy ve Svatojánských proudech pod vrchem Kletecko, založili Vydří tábořiště. Místo, na kterém teprve o dva roky později vznikla nejstarší trampská osada Ztracená naděje.
Z dalších jistě zaujme kronika osady a osadního sboru Hazard Camp, kterou v letech 1941 až 1942 psal Josef Echtner, autor zlidovělé písně Jen ty má Sázavo. Je v ní zachyceno protektorátní prostředí trampských akcí a koncertů od malých sálů v obcích a městech tehdejšího Protektorátu, až po prkna pódia v pražské Lucerně. A samozřejmě nechybí ani originální záznam výše zmiňované písně.
Brkův cancák z let 1944 až 1945 skvěle popisuje trampování v době války, vstup trampské osady do odboje a přepadení transportu SS na Benešovsku v dubnu 1945. I pronásledování ze strany jednotek SS, které následovalo. Opět jde o zcela mimořádný záznam, navíc končící tragickou smrtí pisatele cancáku.
Deník Brdské zimní armády z roku 1929 a cancák Jerryho Packarda, generála ojedinělého a dodnes inspirujícího trampského uskupení, jsou nejvýznamnějšími dochovanými památkami předválečného brdského trampingu. V době nacistické okupace se řada trampů z Brdské zimní armády zapojila do odboje a někteří z nich za to zaplatili cenu nejvyšší. Generál Packard byl po zatčení dopraven do koncentračního tábora v Osvětimi, kde dostal prudký zápal plic. Místo ošetření byl dozorci ještě polit studenou vodou a zemřel ve vysokých horečkách.
Originál velkoformátového kresleného zpěvníku 10 let Dechničkářů, společné dílo tří velkých osobností: Jendy Kordy (autora trampské hymny), Arnošta Mošny - Hamleta a Václava Fliegela – Grizzlyho z osady Utah, byl dlouho považován za ztracený a několik černobílých fotokopií ve zmenšeném formátu A5 bylo vysoce ceněno. Proto bylo loňské objevení originálu v pozůstalosti Arnošta Mošny velkým překvapením.
Kronika T.O. Mohykán díky svému pisateli Krisťákovi, pozdějšímu zakladateli Schovanek, první dívčí country skupiny v Evropě, přináší cenné informace o počátcích tzv. moderní trampské písně. Mohykáni totiž jeden čas patřili do slavného osadního trojlístku nazvaného Země tři sluncí, společně se Zlatým klíčem (bratři Miki a Wabi Ryvolové) a Islandem (Jaroslav Velinský – Kapitán Kid).
A tamtamy dosáhly až do zahraničí, neboť další kronika k nám připutovala z USA, z Denveru. Je totiž kronikou Spojených trampských osad Colorado, významného společenství trampů, kteří v Coloradu zakotvili po své emigraci z tehdejšího Československa. S. T. O. Colorado se staly i pořadatelem Světového potlachu 1993, který byl prvním velkým společným setkáním trampů ze světa i z původní staré vlasti.

Založit databázi kronik se jeví jako vítaný nápad, neboť majitelé kronik Regionálnímu muzeu v Jílovém u Prahy dílo pouze zapůjčí a vrátí se mu společně s digitální kopií. V muzejní databázi tak zůstane stopa uchována pro další generace. V plánu máme vytvořit tuto databázi veřejně přístupnou a zvláště cenné kroniky vydat s komentáři formou sborníku a originály přechodně vystavit v expozici trampingu, jako např. v současné době Cancák Jerryho Packarda, Deník Družiny vyder a další.
A mezi kronikami, které jsou připraveny k nejbližšímu skenování je pět kronik předválečného Jack London Clubu a pozdějšího Klubu trampů londonovců, včetně té nejstarší, kterou Rudan Noha těsně před svým zatčením zachránil tím, že ji ve sklepě uschoval pod hromadu uhlí. A dále kreslený cancák Marko Čermáka ještě z dob osady Hejkalů a další kroniky budou následovat…

Pojďte proto s námi tvořit databázi, která tady ještě nebyla. Budeme velice rádi za další připomínky, podměty a tipy, které pište na redakční mail: puchejr@volny.cz.
A děkujeme všem dárcům a kamarádům ochotným zapůjčit nám další kroniky.

Šárka Juřinová a Michael Antony - Tony

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSTAVA TRAMPSKÝCH KRONIK

Od 16. ledna 2024 do 4. února 2024se v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy uskuteční komorní výstava Psáno při svíčkách, na které budou vystaveny výše uvedené kroniky a cancáky.
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 20. ledna 2024 od 14:00 a vybrané kroniky zde budou připraveny k opatrnému nahlédnutí a to i s doplňujícím výkladem.
Je to zcela jedinečná možnost vidět pohromadě kroniky osad a part a kamarádů, které mnohdy zásadním způsobem ovlivnily český tramping.

.

Samostatný článek s dalšími podrobnostmi o výstavě PSÁNO PŘI SVÍČKÁCH najdeš: ZDE!

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V kronice T. O. Mohykán je i ručně kreslené zvadlo na Jambooree, do kterého se Kapitán Kid úplně poprvé podepsal jako Kapitán

Cancák Jerryho Packarda, připravený ke skenování ...

... ale ještě předtím, se Packardův cancák podíval po dlouhých 95 letech na místo svého vzniku - na Zlaté dno.

Kronika S.T.O. Colorado

Jedna z četných ilustrací v "malované kronice" osady Hučící peřej

Foto: Tony

Váš komentář k článku

Pište prosím jen komentáře, kterými se vyjadřujete k tématu. Políčka označená červenou hvězdičkou jsou povinná a bez jejich vyplnění nebude Váš text uložen v databázi. viz nápověda


*
*
7202125
*
:-) :-D :-| :-( ;-) ;-D :cool:
Vakajů
Trampský archiv je super nápad a skenování kronik zaniklých osad je nutnost pro další generace trampského národa. Jen tak dál kamarádi.