Trampské hnutí nazývá pravým jménem - PUTOVÁNÍ ZA OBZOR

K upřesnění vzpomínek, o nichž jste třeba jen slyšeli, o nádherném mladickém snění v obklíčení i někdy hrůzu nahánějícím světě je tato kniha. Autoři jako by se řídili přikázáním z Nového zákona Ef 5-11: Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.

Citováním ze stovek podkladů ať už jsou to policejní svodky, dobový tisk, hlášení STB, osadní kroniky, žádosti trampských osad vzniká mozaika popisující trampování v letech 1918 až 1989. Do detailů podrobné odkazy nadčasově a hlavně nestraně ukazují jak a hlavně v čem jsme léta žili. Vyhledání archiválií a vyběr textů vyžadoval od autorů mravenčí práci a tu udělali za nás čtenáře. My bychom se ani do archivů nedostali a nevěděli bychom jak přehledně podklady zpracovat. Poznáte nyní jakým je moudrý čin darování osadní kroniky a nebo alespoň poskytnutí kroniky k získání kvalitní kopie. Při čtení si vzpomenete trampské akce, na kterých jste také byli a které jste jako mladí a i pak starší prožívali na osadách, trampech, slezinách, potlaších a sportovních soutěžích. Najdete i místa kde jste prožívali svůj kamarádský sen a mnozí /mnohá děvčata/ i své první lásky. Objevíte neštěstí těch co kamarády zrazovali a pak.... Zjistíte jak dokonalý přehled o vás měli státní složky v různých dobách. A nad tím vším jak září slunce kamarádství, upřimnosti, touhy po dobrodružství, touhy alespoň na pár dní žít kouzelný sen v přírodě mezi svými, ale i neznámými trampy.
Kniha nemůže ani obsáhnout všechny trampská akce jako byly třeba potlach osady Ztracenka v Lucerně, kde nám zpíval slepý Bob Hurikán s Bo, nebo jízda parníkem z Prahy na Slapy s legendárním výstřelem z podomácku vyrobeného děla. Ani se nedozvíme o plavbě po Vltavě na US výsadkovém člunu na Štedrý den Prahou se ztroskotáním na Štítkovském jezu. A víte proč ?
Pokud se prokoušete celou knihou, budete obdivovat ty kamarády co byli ochotni říci svůj názor na tramping, podělit se o svoje vzpomínky a život. Všimnete si jmen desítek kamarádů, co něco pro druhé vykonali a budete rádi, že některé z nich znáte. Vzpomenete na autory písní co si sami zpíváte. Uvidíte šťastný obraz kamarádů při předávání placek a camrátek, a těch bylo za dobu trvání trampingu statisíce... Navštívíte v duchu místa jako je Sluneční zátoka, ale i vandrem Nízké Tatry a přenesete se do Skalistých hor na Celosvětový potlach. Poznáte místa která jste nestihli navštívit, zalitujete vynechaných slezin a potlachů. Objevíte v sobě touhu pro kamarády ještě něco vykonat. Kniha není soupisem ani osad, ani akcí, ani tábořišť, ani jmen trampů. Je to dokument, který čerpal z podkladů co státní správa a její složky dosud neskartovaly. Pro získání celkového obrazu o trampingu významně pomohly trampské artefakty uložené ve sbírkovém fondu Národního muzea. Zde vidíte jak důležitou roli hrají vaše dary placek, zvadel, kronik, domovenek, vlajek, odznaků, cancáků a dalších předmětů s trampskou tématikou.
A nyní odpovím na výše položenou otázku: A víte proč se o většině akcí neví? Protože nelze očekávat, že badatel o historii trampingu či student pro svoji disertační práci získá podklady právě o vaší osadě, popíše vaše akce a potlachy, vzpomene jmen zakladatelů osady či vítězů v trampských přeborech. On je získá jen z archivů a ze sbírkového fondu. O těch osadách co nechtějí, aby se o nich psalo či vědělo se opravdu za deset let vědět nebude. Stejně jako někteří osadníci před léty nesouhlasili s tím, aby se o jejich osadě zmiňoval Bob Hurikán v knize Dějiny trampingu.

Tato kniha „ Putování za obzor “ by měla být v každé veřejné knihovně a v každé osadní boudě k vypůjčení. Jak vy, tak vaši následníci si v ní najdete odpověď na hodně otázek ohledně trampského hnutí. Souhrn podkladů, jenž jsou zde popsány, nedokáže nikdo slovy a ve spojení se souvislostmi doby vysvětlit tak dobře jako tato publikace. Trampské hnutí nazývá pravým jménem.

Paddy

Váš komentář k článku

Pište prosím jen komentáře, kterými se vyjadřujete k tématu. Políčka označená červenou hvězdičkou jsou povinná a bez jejich vyplnění nebude Váš text uložen v databázi. viz nápověda


*
*
131491818
*
:-) :-D :-| :-( ;-) ;-D :cool:
Jiří Vobora
Tu knihu mám již nějaký čas přečtenou a s tou recenzí vcelku souhlasím, ale po technické stránce je to katastrofa. Ten kdo dělal technickou korekturu, nebo spíš nedělal, by se měl stydět. Úvozovky, či závorky, které do textu evidentně nepatří se totiž nedají přehlédnout a na některých stránkách se vyskytují opravdu zhusta. Mě to při čtení nad míru štvalo a kazilo mě to dobrý dojem z knížky.
Jinak díky autorům za co nejobjektivnější pohled na tento fenomén. Jordán