Trampská teritoria: DOLNÍ STŘELA

Tak co, trapeři, už jste vstřebali stať o zadní Střele, tak jak vám ji předložil Hafran v první části? Jestliže ano, pak je čas na pokračování. Tedy na tok řeky pod Žluticemi až po soutok s Berounkou (já ale raději používám ten původní, historicky správný název řeky - Mže) u Liblína. Podle vodácké kilometráže je délka toku 63,3 km. Doufám, že jsem vás tím příliš nevyděsil.

Při trampování podél Střely se dost často brodí...
Foto: Carmen

Nebojte, vše může být jinak. Hned na počátku můžeme, ovšem chcete-li, z těch 63 kilometrů něco ubrat. Mám na mysli úsek Žlutice - Rabštejn nad Střelou - 22 km. V některých turistických průvodcích se píše, že Střela protéká pěkným, širokým údolím, kde meandruje mezi poli a loukami.

Dolní Střela...
Foto: Carmen

Vodákům bych tento úsek nedoporučoval, ani trampové tuto část nijak moc nevyhledávají. Dominantou tohoto koutu Žluticka je stolová hora Vladař (693 m. n. m.). Nejlépe se na Vladař dostanete od vlakové zastávky Záhořice po červené značce s informačními tabulemi. Nedoporučuji návštěvu Vladaře v létě. Vrchol hory, dávné hradiště, je bujně porostlé vegetací. Těšil jsem se také na daleké výhledy, třeba na Doupovské hory, ale marně. Pro vzrostlé stromoví není takřka nic vidět. Když už se ale rozhodnete pro tuto část řeky, zastavte se v Chyších. Zadaptovaný Lažanský zámek, zámecký pivovar, dobré pivo i jídlo. V roce 1917 na zámku krátce pobýval Karel Čapek jako preceptor (domácí učitel). Budete-li mít možnost půjčit si knihu Kruh mého času od Marie Šulcové, udělejte to. S hraběcím rodem Lažanských z Bukové se totiž na Střele setkáte ještě několikrát.
Častým cílem plzeňských, žateckých i lounských trampů již od 50. až 60. let 20.stol. byl Rabštejn nad Střelou. Tam se i teď dostanete ze železniční stanice Žihle na plzeňsko- žatecké trati. Je to sice nějakých 6 -7 kilometrů, ale nebudete litovat. Při cestě si prohlédnete zajímavé kamenné útvary, žulové balvany Bába a Dědek, torzo loveckého zámečku Nový Dvůr (byl zničen požárem na konci 2. světové války) a již scházíte do Rabštejna.

Most v Rabštejně postavený v letech 1335 - 1345.
Foto: Višňák

O městečku Rabštejn nad Střelou se rozepisovat nebudu, stačí se podívat na internet. Ale přece jenom. V Rabštejně jsou již uzavřeny doly na pokrývačskou břidlici. Nepleťte si ji ale s břidlicí vitriolovou. O té se ještě zmíním později. Ten, kdo byl třeba na jakartických šifrách nebo putoval po Budišovce, bude zklamán. Ale ten, kdo se o břidlice zajímá, bude odměněn na tom nejspodnějším toku řeky. Pokrývačské břidlice jsou tvrdé, krásně chřupají pod nohama, je velké nebezpečí uklouznutí. Vitriolové břidlice jsou měkké, lámavé a ve štolách nebezpečné.

Lomy na pokrývačskou břidlici v Rabštejně nad Střelou.
Foto: Wandri

Úsek řeky z Rabštejna k Čoubovu mlýnu (12 km) vřele doporučuji (Horův mlýn a pozůstatek opevnění Řop vz. 37, Hamr, Kozičkův mlýn). Pak je situace trochu jiná. Krátce pod Čoubákem u mladotické zastávky narazíte na zástavbu chat, přerušovanou jen místy. Chaty vás budou provázet prakticky až k soutoku Střely u Liblína (na délce 29 km je na 600 chat). U Čoubova mlýna přitéká zprava Manětínský potok. Do Manětína je proti proudu s bídou 10 km a návštěva městečka určitě stojí zato.

Čoubův mlýn - rodiště staré mlynářské rodiny Zimmerhaklů..
Foto: Wandri

Od Čoubova mlýna je jen 5 km k mladotické zastávce. Ta se za první republiky jmenovala zastávka Manětín. Proč? To by bylo ale na další vysvětlování. Do Manětína je přece jen odtud pěkný kus cesty. Jestliže jste se ale rozhodli pokračovat po toku řeky, brzy bude problém. Železniční trať vede dvěma železničními tunely, tzv. malým a velkým tunelem. Právě tady, jak říkají Střeláci „Mezi Tunely“, jsou ty nejstarší trampské osady na Střele. Stará osada, Spokojené údolí nebo Ospalá samota. Právě tady také stála první trampská chata pod Mechovou strání z r. 1922. Tu bohužel již neuvidíte. Spousta chaťáků i trampů si krátí cestu právě chůzí těmito tunely po tělese železniční trati. Často to dopadne špatně. Vlak slyšíte až na poslední chvíli. Vy ale raději použijte zeleně značenou turistickou cestu. Vede po pravé straně řeky kus od pily pod mladotickou zastávkou. Opět zástavba chat. Staré trampské prvorepublikové chaty už budete hledat marně. Po zelené značce minete zmíněné tunely i železniční mosty. Teď mě napadlo, že by bylo dobré nasednout v Mladoticích na vlak a jet do Plas. Jsou to dvě stanice. A tak aspoň minete Plaskou přehradu. Zapomeňte na koupání. Plaská přehrada byla, je a ještě jistě dlouho bude temnou skvrnou na Střele. S přehradou nechce mít nic společného město Plasy, Povodí Střely ani její majitel z Kaznějova.

Velký tunel na trati Plzeň - Žatec
Foto: Wandri

Strážiště - kostel Sv. Martina. Foto: WandriPlasy. Dojdete-li do Plas, jděte se podívat do cisterciáckého kláštera. Do roku 1945 patřil knížecí rodině Metternichů. Metternichovskou hrobku naproti konventu ozdobili kdysi plasští komunisté pěticípou hvězdou. Ale buďte klidní, už ji zase sundali. Střela pod Plasy je již naprosto klidná. To není ten tok jako pod Rabštejnem. Do Nebřezin, sídla posledního plaského opata Celestýna Vernera, můžete jít po pravé straně řeky (zelená značka) nebo po levé mezi chatami. Před Nebřezinami se zprava vlévá Kaznějovský potok. Ten ještě před několika lety zamořoval celý zbývající tok Střely, a to už od 30.let 20. stol. V 60. a 70. letech 20. stol. prodávali někteří chaťáci na tomto toku řeky své víkendové příbytky téměř za babku. Když vypustila kaznějovská Lachema své odpadní vody potokem do řeky, bylo to pravé peklo. To jsem se i divil, co někteří lidé – chaťáci - vydrží. Ryby ovšem ne. Mohu vám říci, že korytem řeky proplouvaly pěkné kusy, ovšem břichem vzhůru. V nynější době se můžete proti proudu Křížový kámen u Strážiště. Foto: WandriKaznějovského potoka klidně vydat. Nedělám si srandu, opravdu velice malebné údolí. A teď pozor: z Nebřezin můžete postupovat dvojím způsobem. Pokračuje zeleně značená turistická cesta. Když ji využijete, uvidíte Střelu až v Dolním Hradišti, zhruba po osmi kilometrech. Je ovšem ještě ta druhá možnost. Za silničním mostem také odbočíte jen několik desítek metrů po zelené. Ovšem za posledním stavením po pravé straně vystoupáte do stráně nad řeku a půjdete stále nad tokem Střely. Kdybyste si nevěděli rady, zeptejte se v nebřezinském mlýně, vždy tam žili dobří lidé. Nad řekou vedla turistická stezka Klubu českých turistů, která byla slavnostně otevřena v r. 1936, tzv. Plaská cesta. Stezka není značena, ale je dobře viditelná (chůze na vlastní nebezpečí, jak jinak). Po této stezce se dostanete k chatovým osadám pod Oborou. Někdo by údolí lhostejně minul, ale vy se trochu zdržte. Zde je totiž místo, Důl Baskervil. Foto: Wandrio kterém se zmiňuje Bob Hurikán v knize Dějiny trampingu na str. 163 - Medvědí údolí. Ale zase. Nová doba zcela smazala historickou kulisu osady. Stále po levém břehu pokračujte směrem na Koryta. Jestliže budete mít ještě trochu sil jít od řeky do vsi (2 km) do hospody, udělejte to. Neznám na Střele podobnou trampskou hospodu. Bohužel jeden z posledních největších trampských hudebních tahounů na Střele Jarda Šnajdr – Astrachán, vás už bude vítat pouze z malované podobizny, jejímž autorem, jakož i ostatních obrazů je Pavel Nový. Taková malá galerie, jako třeba u Menclů na Brdech. Na Střele vás pak čeká Dolní Hradiště. Ale ještě před ním objevíte turistickou vyhlídku, zbudovanou Klubem českých turistů (1936), obnovenou podnikem Státní lesy. Pozorný pozorovatel tu také najde dosud patrný příkop s valem laténsko-halštatského hradiště. Můžete si pak dojít do Dolního Hradiště na pivo, hospoda obyčejně funguje. Za vesnickým kravínem - ten nepřehlédnete, je další hradiště. To Foto: Carmenbylo funkční ještě v 10. stol. našeho letopočtu. Krásně patrný val s příkopem. Z ultralightu jsou dobře patrné další dva valy s příkopy. Ty jsou ovšem poničeny zemědělskou činností. Hradiště je na ostrožně Kralovického potoka s řekou Střelou. Kralovický potok stojí každopádně za návštěvu. To, co jste nenašli na Střele, myslím romantiku, klid, pohodu, ticho, samotu a místa na táboření, najdete tady. A ještě něco. Značné pozůstatky po těžbě a zpracování vitriolových břidlic: torza staveb, štoly, haldy rubaniny. Kralovický potok se svými přítoky stojí za samostatné zpracování. Vřele doporučuji! Ovšem pozor na časté brodění, v létě trochu kopřiv. Z Dolního Hradiště je to k soutoku s Berounkou (Mží) slabá hodina cesty. Půjdete kolem soutoku Střely s Kralovickým potokem, minete Píplův mlýn, kde často pobýval malíř Bohumil Konečný – Bimbo. Milovníci vitriolových břidlic jistě probádají levý břeh Berounky - Mže mezi ústím Střely a silničním mostem v Liblíně. Pozůstatky po těžbě vitriolových břidlic jsou vysoko ve stráni nad chatami.

Stále se podél Střely dají najít opuštěná místa vhodná k táboření...
Foto: Carmen

Jsme na konci toku řeky Střely. A teď ještě, jak zpátky. Z Liblína jezdí autobus na Plzeň, ale pozor, jen v pracovní dny. Kralovickým potokem proti proudu se dostanete do Kralovic - vlak, autobus všemi směry. Od Píplova mlýna do Obory 12 km na vlak (pozor, nestaví tam všechny vlaky).

Zbývá pokračovat do Radnic na radnickou lokálku (12 až 15 km). Doporučuji to spojit s návštěvou Radnického potoka, je to opravdu při cestě.
Na „Radničáku“ možná často uslyšíte: Nejsi kapku blbej? Nebo: Uhni kapku. To jsou narážky na Antonína Kapka, vysokého komunistického funkcionáře před listopadem 1989. Měl tam svoje sídlo, ale to by bylo na další dlouhé vypravování.

Miroslav Neuvirth - Wandri

A zde Střela svůj tok končí... O pár metrů dál se vlévá do Berounky / Mže.

Ostatní Trampské teritoria - ČESKÝ KRAS, ÚTERÁK, ŠIFRY, ZLATÝ KAŇON, ZADNÍ ZEMI, OSLAVKU a ZADNÍ STŘELU najdeš ZDE.

Váš komentář k článku

Pište prosím jen komentáře, kterými se vyjadřujete k tématu. Políčka označená červenou hvězdičkou jsou povinná a bez jejich vyplnění nebude Váš text uložen v databázi. viz nápověda


*
*
91310714
*
:-) :-D :-| :-( ;-) ;-D :cool:
Marcel Kudlvasr
HaiWandri a Díky moc za Upomene a Tobě i ostatním za Digifoto, Carmen,Višňák,...Ahoj Tony(ozvi se mi Díky...) a Mamute i Čárli a Georgi,za komentíky. Střela patří, mezi jinými, k Trempským říčkám a řekám s mnohočetným Broděním, někdy bylo zbytečný i Boty zouvat, navíc,,Farmářky,, neměly chybu, hej.Jap chodilo se od Žlutic, i Puťák jeden byl od Blatna až na Křivoklát, převážná část po Střele s odbočkami, aj na Jarní vodě jeden Čochtanskej sjezd, hehe. Kdybych Já si vzpoměl jak se Dědouš Vědmák dole v Rabštejně jmenoval, co mal v chalupě ,,privát muzej,,?! nemalo chybu! He uhád na pohled, že má dcerica Kamila ulouplou paži pod ramenem, byl fakt dobrej! Ach jo jen vzpomínky zůstaly...Brodila se i Šumavská Blanice ze Spálence, Mže,Orlice a Kamenice na horní plavbu atd. Napište mi, bude co Poudat a Pábit, zůstal jsem v Jeskyni Zvon Sám, Díky předem, Partie se Rozlítly v tomhle Šíleným Trhni Česku, Tulák Máca od Zvonu, Chrobák z George, Bílej Den.
Čárlí
Zajímavý, jak si člověk některý věci pamatuje, i když jinak nedá dohromady, co měl k snídani ... Most v Rabštejně jsem viděl jednou když jsem se musel trefit pod levej oblouk, zeshora, a i když je fotka zespoda, věděl jsem, že je to on, ještě než jsem doroloval na popisek.

Jojo, už čtrnáct let si říkám, že bych se měl na Střelu někdy podívat pěšky ...

http://sn.sf.cz/akce/2001/Ohre-Strela/2001-21_27.jpg
georg
Další velmi pěkná cesta od Tonyho a pro mě zatím nepoznaná,tak se už těším! Georg:-):-)
Tony Avalon
Od Wandriho:)
Mamut Praha
Ahoj Kamarádi,
no to jste mi rozehrály vzpomínkovou frézu,okolí Rabštejna a hlavně říčka Střela - to byl dlouhý čas mým skoro druhým domovem,to bylo v době kdy tamní hospodu vedl šerif Zdeněk Kozloch z T.O.Neviňátka - jo to byly časy a víte kdo mě do tohohle tak úžasného kraje přivedl,Mirek Štván - Pedrák v jeho takzvaných vejšlapech do neznáma,za což mu tímto moc děkuji a vám za tenhle vzpomínkový článek - Ahooooj a zalamuji palec - Mamut Praha ;-) :-) ;-D