OLDŘICH STRAKA - fotograf předválečného trampingu

Oldřich Straka, Údolí návratuNarodil se 29. 12. 1906 v Praze, v rodině strojvůdce Františka Straky a jeho manželky Emanuely, rozené Ballákové. Ve fotografii byl samoukem. Během hospodářské krize ve třicátých letech pracoval jako fotoreportér pro různé časopisy (např. Světozor, Pestrý týden, Svět práce, Pražský ilustrovaný zpravodaj, Ahoj)
A právě v týdeníku Ahoj, vydávaným v letech 1933 až 1943 nakladatelstvím Melantrich, využil Oldřich Straka toho, že sám byl trampem s přezdívkou Kujon Straka. Patřil totiž k zakládajícím členům osady Údolí návratu, kterou založil se svými kamarády v roce 1929 (na fotografii zakladatelů osady je tím osadníkem úplně dole).
Jeho fotografie z prostředí osad, sportovních trampských závodů a vandrů focené pro Ahoj, mají dnes mimořádnou hodnotu nejen dokumentární, ale zejména pro svojí kvalitu, která se výrazně odlišuje od naprosté většiny jiných trampských fotografií té doby. Ty se dochovaly ve starých albech a kronikách zpravidla ve velmi malé velikosti a to z důvodu úspory peněz za jejich vyvolání. A právě tyto úspory se mnohdy bohužel podepsaly i na jejich kvalitě.
Oldřich Straka patří k zakládajícím osobnostem české sociální fotografie, těžiště jeho práce spočívá ve strhujícím obrazu sociálních poměrů 30. a 40. let. Tématem jeho fotografií byli často lidé z periférie, bezdomovci, žebráci, nejchudší vrstvy pražských dělníků a venkovských obyvatel. Věnoval se detailně i moravským folklórním hudebníkům (snímky byly publikovány v knize Horňácko ve zpěvu, hudbě a tanci) a krajinářské fotografii (kniha Poesie rodné země). V jeho snímcích se projevuje mimořádný cit pro zobrazované téma a vynikající smysl pro kompozici. V roce 1938 začal pracovat v reklamním oddělení firmy Baťa ve Zlíně, kde zůstal do roku 1945. Ve svém zlínském období navštěvoval a fotografoval lidi z kopanic jihovýchodní Moravy a slovenského pomezí, kde se dosud zachoval archaický životní styl. V poválečném období pracoval jako vedoucí fotooddělení firmy Centrotex, později byl zaměstnán v Československé obchodní komoře. V roce 1956 se stal nezávislým fotografem a věnoval se intenzivně barevné krajinářské fotografii.
Jeho dílo (zvláště z oblasti sociální fotografie) je zastoupeno ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Moravské galerie v Brně a stalo se součástí významných expozic a publikací na téma moderní české umělecké fotografie, např. Chochola, Ludwig,Straka, Tmej – studie a žánrová fotografie 40. let (Praha 1980), Tschechoslowakische Fotografen 1900-1940 (Leipzig 1983), Příběh fotografie (Praha 1985), Co je fotografie (Praha 1989), Cesty československé fotografie (Praha 1989), Česká fotografie 20. století (Praha 2005, 2009), Oldřich Straka: Vesnice (Praha 2010), Neúprosné světlo – sociální fotografie v meziválečném Československu (Praha 2012).

Za velkou pomoc s článkem i s výběrem fotografií děkuji dceři Oldřicha Straky, paní Zuzaně Kostiukové.

Michael Antony - Tony

---------------------------------

Na chatě Vildy Jakše - Starý Kansas

Boxerský zápas na osadě, vpravo Vilda Jakš

Na osadě Renegátů

Vilda Jakš

Na osadě Dravá peřej v Proudech, rok 1934

Turnaj u příležitosti 15 let osady Albatros

Na osadě Renegátů

Libřický osadní klub, rok 1934

Pokud je známo, kde či s kým byla fotografie pořízena, je u fotografie popisek. Vítáme případné doplňující informace k fotografiím, u kterých popisek není.

Váš komentář k článku

Pište prosím jen komentáře, kterými se vyjadřujete k tématu. Políčka označená červenou hvězdičkou jsou povinná a bez jejich vyplnění nebude Váš text uložen v databázi. viz nápověda


*
*
1187166
*
:-) :-D :-| :-( ;-) ;-D :cool:
Pidloch
Tony, krásné fotky.
Tulák
Úžasný vzpomínky :-)
Tatko Brnkaj TO.Granada
velmi zaujímavé fotky