Kniha ÚDOLIA NESTÍCHLI - dějiny trampingu na Slovensku

Konečně byly znovu knižně vydány dějiny trampingu na Slovensku, které sepsal kamarád Zdeno Dočkal - Brčko (1925-2014) a jejichž první (dnes již nesehnatelné) vydání je z roku 1991. Tramp club Bratislava se letos ujal náročného úkolu s novým - dokonce rozšířeným - vydáním a tak zájemci o trampskou historii mají jedinečnou možnost a neměli by váhat. Kniha totiž vyšla v nákladu 300 výtisků a v této době je z větší části rozebraná.
Nové vydání ÚDOLIA NESTÍCHLI má celkem 384 stran, což je o 100 stran víc než ve vydání předešlém a je to způsobeno tím, že v knize najdeš i články ze slovenské trampské historie, které Brčko a jeho kamarádi psali do bratislavského Trampského spravodaje a to až po roce 1991.
Brčkovi se povedlo napsat dobré a čtivé dílo - od prvních osad založených v roce 1928, přes předválečná léta, krizi, nelehkou dobu válečnou, kdy se řada slovenských trampů se stala partyzány. Trefně popsal i trampování v letech padesátých a pozdější trampské „obrození“. V knize jsou informace o desítkách a desítkách osad a jejich osadnících, o známých trampských osobnostech, kapelách, časopisech. Jedinou vadou na kráse jsou nekvalitní reprodukce fotografií, a je to zbytečné mínus, hlavně v dnešní době.
V knize se mi moc líbí popsané osobní příběhy celé řady Brčkových kamarádů, které dokreslují dobu, ve které tehdy zrovna žili a trampovali.
Sám Brčko patřil mezi pamětníky, neboť začal trampovat již před válkou, a proto byl u velké části historie v knize popsané, nebo měl informace z první ruky.
Samozřejmě je jasný, že žádná kniha nedokáže stoprocentně popsat historii takového fenoménu, jako tramping, ale Brčkovi se z velké části povedlo.
Uzavřu to - knihu ÚDOLIA NESTÍCHLI všem trampům zajímající se naší trampskou historii silně doporučuju. A Brčkovi za ní patří veliké „Úmí“. Tak snad ho uslyší i do trampského nebe…

V případě zájmu o tuto knihu:

Kniha ÚDOLIA NESTÍCHLI stojí 250 Kč (plus pouze poštovné doporučeně a cena za obálku).
A lze ji objednat přes náš e-obchůdek a to ZDE!
Nebo napsat přímo na náš mail: trampsky-magazin@centrum.cz

Kamarádi a kamarádky ze SLOVENSKA

Pište si o knihu do Bratislavy a to na mail: trampsky.spravodaj@gmail.com. Je zbytečné, aby Vám byla kniha posílána z Čech, s mezinárodním poštovným přesahujícím cenu samotné knihy...

Váš komentář k článku

Pište prosím jen komentáře, kterými se vyjadřujete k tématu. Políčka označená červenou hvězdičkou jsou povinná a bez jejich vyplnění nebude Váš text uložen v databázi. viz nápověda


*
*
32021134
*
:-) :-D :-| :-( ;-) ;-D :cool:
KAMI
Snad zvláště v dnešních dnech kdy náš milovaný československý tramping má 100 let je zajímavé studovat jeho historii. Kamarád Brčko dobře popsal jednu éru slovenské trampské historie a jeho dílo se tím řadí mezi poklady trampingu. Ovšem kdyby se zvídavý tramp chtěl ještě více prohlubovat do slovenské trampské historie je dnes dostupné další neocenitelné zřídlo na Internetu. Je to Trampnet.sk kamaráda Pekelníka. Mimo podrobných popisů velkého množství slovenských osad a přináležících dnes už historických fotografií se tam nachází i mnoho dalšího a zajímavého i o trampském dění a osadách v Čechách, na Moravě a ve Slezku. Od doby kdy Bob Hurikán napsal svoje dějiny trampingu je dnes nepřeberné množství velice zajímavého materiálu v různých podobách které kvalifikovaně doplňují Bobovy dějiny až do dnešních dnů.