Historie SBO - Svazu brněnských osad

Myšlenka spojení brněnských trampských osad vznikla už v roce 1943. Toho roku v srpnu rozeslal kamarád Jirka Látal z osady KÁČATA brněnským osadám oběžník, jehož úkolem bylo osady sblížit a povzbudit ke vzájemné spolupráci. K projednání návrhu na založení Sdružení brněnských osad se dne 20. října 1943 sešli na Kolišti v Zemanově kavárně zástupci osad KOTVA, LIŠÁCI, KOMÁŘI, ČESKÝ LEV, KÁČATA a STŘÍBRNÉ PEŘEJE. Toto sdružení postupně spojilo kolem dvaceti brněnských, převážně sportovních osad. Dne 10. dubna 1944 byl uspořádán sjezd osad spojených v tomto sdružení. Konal se na Babické louce u Bílovic nad Svitavou. Shromáždilo se v něm přes sto trampů v čele se šerifem Bimbem z osady Český lev. Po sportovních soutěžích a volbě nového výboru konala se večer v hostinci v Bílovicích trampská sešlost.

Jak již bylo řečeno, v tomto svazku byly sdruženy hlavně sportovní osady, které mezi sebou pořádaly soutěže ve stolním tenisu, volejbalu a fotbale. Pro toto svoje sportovní zaměření svazek zdaleka neobsáhl mnoho dalších osad, které se sportu nevěnovaly. Řada brněnských osad proto nenašla do tohoto sdružení cestu. Možno říct, že v době na sklonku druhé světové války existovaly v Brně dva směry trampingu. Jeden sdružoval trampy v již zmíněném svazku. V druhém byly osady, které šly po stopách zanechaných průkopníky trampingu na brněnsku. Tyto osady šly vlastní cestou a tvořily tak druhou část trampského hnutí. Nutno podotknout, že obě tyto složky nestály nijakým způsobem proti sobě. Mnohdy byly tyto směry promíseny i přímo v jednotlivých osadách. Důležité bylo, že všechny osady šly za stejným cílem a za stejnou myšlenkou. Zmíněné Sdružení brněnských osad existovalo necelé dva roky a rozpadlo se na přelomu roku 1944 - 45.
Válečné události konce roku 1944 a počátkem roku 1945 znamenaly pro brněnské trampské osady určitý útlum osadního dění. Život v osadách byl koncem války násilně přerušen. Avšak hned po jejím ukončení se osadní činnost začala znovu obnovovat. V uvolněné poválečné době začaly vznikat osady nové, které se mezi sebou mnohdy navzájem ani neznaly. Myšlenkou tyto nové i starší osady sblížit a tím posílit brněnský tramping se po ukončení války na svých společných slezinách začaly zabývat osady CABALLEROS a ROWERS. Tehdy navrhl šerif osady CABALLEROS kamarád Lesan, aby se k Mackovi, do známé to trampské hospody stojící o samotě v lesním údolí mezi Sv. Kateřinou a Adamovem, svolalo trampské shromáždění, na které by byly pozvány všechny osady a kde by se jednalo o založení brněnského trampského svazu. Byly rozeslány pozvánky, na kterých osady CABALLEROS a ROWERS, pod zkratkou CARO, zvou trampský národ na potlach, který se konal v noci na sv. Jána dne 24. června roku 1945 na zmíněném již místě u Macka. Potlachu se tenkrát zúčastnilo kolem osmdesáti brněnských trampů a byl na něm dán podnět k vytvoření nového sdružení trampů, které by v kamarádském duchu sblížilo brněnské osady - k založení Svazu brněnských osad - SBO. Potlach byl ukončen střelbou z pistolí, kterými byli trampové v tu dobu bohatě vybaveni.

Založení SBO - Svazu Brněnských Osad - na Chvojnici V Údolí Vlků 25. srpna 1945

Na Chvojnici 25. srpna 1945.
Vpravo: Max - šerif SBO, uprostřed Franta Ján z osady Tuláci Třebíč

Zástupci jednotlivých osad se potom poprvé sešli dne 12. července 1945 v kavárně Split. V první polovině roku 1945 doznívala ještě činnost dřívějšího Sdružení brněnských osad a některé osady z tohoto svazku se připojily k nově tvořenému SBO. Dne 25. srpna 1945 se potom konal na Chvojnici trampský sněm. Na tomto sněmu bylo vyhlášeno založení Svazu brněnských osad, byl zvolen jeho první výbor a první šerif, kamarád Komárek z osady NÁMOŘNÍK. Svaz brněnských osad nijak nezasahoval do činnosti jednotlivých svazových osad. Osady se pouze sdružovaly ke konání různých společných akcí jako byly trampské večery, kabaretní pásma, kde vystupovaly pěvecké osadní sbory, Mikulášské zábavy a samozřejmě svazové potlachy. Na podzim roku 1946 uspořádal SBO všetrampský svazový potlach pro československé trampské osady u Rohozné. Tohoto potlachu se zúčastnilo 300 trampů z celé republiky. V květnu 1948 byla svazem pořádána velká trampská slezina na Jihlavce pod Wilsonkou a na podzim téhož roku se konal potlach na Bílém potoce u Veverské Bitýšky, na který byli pozváni kamarádi z Čech i ze Slovenska a tito mimobrněnští trampové tento potlach potom ohodnotili jako celostátní trampský sjezd. SBO za dobu svého trvání sdružoval přes 40 osad, jejichž jména dnes žijí v mysli už jen několika málo pamětníků. Byly to osady ARIZONA, ARKANSAS, BÍLÍ VLCI, BOUŘLIVÁCI, BÍLÍ LUŇÁCI, BRKO-TULÁCI, CABALLEROS, CARO, ČESKÝ LEV, DRAVCI, GOLD RIVER, KAČEŘI, KOMÁŘI, LUŇÁCI, LOVER YUKON, MODRÁ HVĚZDA, NÁMOŘNÍK, NETOPÝR, NIGGER BOYS, OHNIVÝ BLESK, OSMĚT, OSADA DOBRÝCH KAMARÁDŮ, OSADA FOUSEK, PISTOLNÍCI, PROLHANCI, PETROVŠTÍ, ROWERS, STŘÍBRNÉ PEŘEJE, SOUMRAK, SILVER STAR, SOSNA, SAMOTÁŘI, STAR, TOULAVÍ VLCI, TOULAVÉ SRDCE, TULÁCI PŘÍRODY, TABU, ÚDOLÍ ODDECHU, VESELÁ SEDMA, VODÁCI, VYŽÍRKY, VESELÁ SMEČKA, VAVASATCH, VIRGINIA, ZÁLESÁCI, ZLATÁ HVĚZDA a ŽABÁCI.

Originál seznamu členských osad SBO - Svazu Brněnských Osad, sepsaný na svazové slezině o rok později.

Titulní strana časopisu TULÁK z roku 1948Z těchto osad přetrvaly do dnešních dnů, i když dávno se členy nové generace, jenom osady ROWERS, SOSNA a NETOPÝR.
SBO pořádal každoročně na podzim svazové potlachy, které se konaly na Jihlavce na Templáku a na kterých byl vždy pro další rok zvolen nový výbor a šerif. V čele Svazu už od roku 1946 stanul kamarád Max z osady CARO, který byl potom šerifem SBO až do svého odchodu na vojnu v roce 1948, kdy ho vystřídal Olin z osady KOMÁŘI.
SBO za dobu své existence navázal spojení s mimobrněnskými osadami a kamarády ze Vsetína (osada Toulavé mládí), Jihlavy, Pardubic (STO Peklo), Kolína, Třebíče (osada Tuláci), Rosic (osada Brko - Tuláci), Prahy a Bratislavy (osady Manila a Florida).
Svaz vydával také pro svazové osady oběžník TULÁK. První číslo vyšlo v říjnu 1946. Vydávání TULÁKA skončilo koncem roku 1948, kdy byl rozmnožovací stroj zabaven a další vydávání Tulákzakázáno. Nastávala doba temna 50. let.
Po roce 1949 začala činnost SBO ustávat. Mnoho kamarádů začalo odcházet na vojnu, některé osady se v důsledky toho rozpadly. Začala taky doba doslovného pronásledování trampingu. Pro trampy nastal čas, podobný letům 1940 - 45. Lépe se totiž trampovalo samotářům a malým osadám, než společnému celku SBO. Každým rokem se sice dál pořádaly svazové potlachy, vždy na podzim, ale SBO jako takový přestával existovat. Svazový potlach v roce 1952 se konal na Dářku. Zbylé svazové osady se v letech 1951 - 53 scházely nejprve v kavárně Legie a potom v restauraci U Gregora na Zelném trhu. V dalších letech pak na Rybníčku u hostinského Tomáše. Tam už chodilo jen několik málo osad a samotářů. Volby šerifa a výboru se už od roku 1949 nekonaly a když Olin z osady Komáři ukončil svoje šerifování, stanul v čele Svazu kamarád Anýzek z osady Silver Star, který byl od roku 1947 zástupcem šerifa SBO.
TulákNa Rybníček začaly v tu dobu už také chodit kamarádi z další trampské generace. Byly to osady LUTNAŘI, HLEMÝŽDI, WHITE BONE a VYŽRANÝ KOTEL. Na Rybníčku se domlouvaly společné čundry a potlachy a za vedení starých kamarádů ze SBO se jménem Svazu uskutečňovaly vždy na podzim v letech 1953 až 1957 potlachy na Jihlavce, dva kilometry pod Wilsonkou u Dřínové hory poblíž Lorencova srubu. V dalších letech byla potom hospoda na Rybníčku zrušena a společné sleziny - svazovky - kamarádů, kteří tam chodívali, už nebyly obnoveny.
A čas běžel dál a po trampských stezkách začali chodit další a další trampové. V 60. letech založili tito noví kamarádi Spojené osady Zlaté Údolí a spojené trampské osady MONSUN. Kamarádi z Monsunu dokonce obnovili vydávání TULÁKA. V květnu roku 1967 byl potom z osad této další trampské generace založen nový, v pořadí druhý, Svaz brněnských osad - SBO.

Obnovení Svazu Brněnských Osad

Na přelomu roků 1966 - 1967 se začala mezi brněnskými trampy objevovat myšlenka na znovuzaložení Svazu brněnských osad. Činnost prvního SBO, založeného v roce 1945, koncem 50. let pozvolna končila (Puchejř č. 3/2016) a mezi kamarády nastupující nové trampské generace 60. let se začínalo hovořit o jeho obnovení.
Předcházel tomu v roce 1960 vznik Spojených osad Zlatého údolí - SOZÚ - v čele s šerifem Johny Rumem. Zakládající osadou tohoto svazu byla osada Hawaii a svaz sdružoval tyto osady: Modrý Netopýr, Kačáci, Krokodýl, Neptun, Amazonka, Skanegridž, Černý kouř, Chobotnice, Výři, Zubři, Bobři, Klondyke, Divoška, Javor, Bílá peřej, Tichá peřej, Stříbrná peřej, Černí supi, Kamarád, Divoké kachny, Tuláci přírody, Žabáci - celkem 23 osad.
O tři roky později, v roce 1963, bylo založeno další trampské sdružení Spojené trampské osady Monsun, ve kterém se spojily osady Skalní jestřábi, Toulavý pardál, Rykatado, Čertova rokle, Rio Grande, Tygři, Netopýr, Výři, Kondor, Slon, Divocí kanci, Grizzly, Bílý kajman a Zlatý roh. V čele Monsunu nebyl šerif, ale guvernér Melón, kterého později vystřídal Medvěd, po něm Dik a následně George.
V roce navrhly SOZÚ, aby se Zlaté Údolí spojilo s Monsunem pod novým názvem Svaz brněnských osad. V tomto smyslu došlo k vyjednávání. Vzájemné dohody však ale nebylo dosaženo.
Na přelomu roků 1966 a 67 došlo na popud kamaráda Anýzka (T.O. Silver Star), který byl posledním šerifem SBO z roku 1945, opět k jednání o znovuzaložení SBO. Po vzájemné domluvě se Zlatým Údolím a Monsunem bylo dohodnuto SBO znovu založit. V březnu 1967 se v brněnském předměstí Černovice v hospodě U Frejů sešli zástupci Hawaii, Tuláci savany, Pavouk, Cariboo, Vavasatch, Kačáci, Luna, Javor, Vulkán, Rowers a části STO Monsun, aby tam projednali podmínky založení. Na další slezině byli do výboru SBO zvoleni George (STO Monsun), Satan (T.O. Hawaii), Žanbo (T.O. Diagonála), Jura Cancák (T.O. Pavouk), Anýzek (T.O. Silver Star), Dik (STO Monsun) a Ňuf (T.O. Krokodýl). Šerif zvolen nebyl. Bylo dohodnuto, že jeho volba bude provedena na zakládajícím ohni. První slezina nově utvořeného SBO byla v dubnu 1967 v Řečkovicích v hospodě U Skoby. Ke SBO se pak postupně připojily osady Kondor, Templeři, Hubkaři, Bílý racek, Vlčáci, Tuláci přírody, Mikfel, Karabina, Příboj, Tornádo, Jižní kříž, Supi, Lutnaři a Mariňáci. Zakládající oheň se konal v květnu 1967 v Ujčově. Šerifem byl zvolen Jura Cancák (T.O. Pavouk).
Oheň prvního svazového potlachu byl zapálen v září 1967 v Šebetově. Sešlo se na stopadesát brněnských trampů. Přijeli také Andy z bratislavské osady Manila, osada Kamarád z Vyškova, osady Berks a Panther z Boskovic a Edák, Habešan a Wiki z Prahy. Sleziny SBO - svazovky - byly v roce 1968 přeloženy od Skoby do Židenic k Wirglerům, kde se říkalo U Špinavca a později potom do stejné brněnské čtvrti do restaurace U Drápalů.
V květnu 1968 se konal na Oslavce u Velkého Meziříčí jarní oheň SBO. Na tomto ohni byly do SBO přijaty osady Chobotnice, Krkavci a Divous. Bylo také oznámeno, že bude znovu vycházet brněnský trampský časopis Tulák. Ve volbě šerifa byl na další rok zvolen Záhoř (T.O. Kačáci).
Oheň druhého potlachu SBO se rozhořel v říjnu 1968 opět v Šebetově. Potlach zahájil šerif Záhoř a Anýzek, jako pamětník prvopočátků trampingu na brněnsku, v krátkém proslovu vtiskl potlachu ráz 50. výročí trampingu.
V roce 1969 Svaz pořádal svůj jarní oheň s volbou šerifa opět na Oslavce u Velkého Meziříčí. Ze starých brněnských osad se ho zúčastnili Petec (T.O. Lutnaři), Gandy (T.O. Arkansas), Rolf (T.O. Kačeři), Špečík (T.O. Jižní kříž), Icák (T.O. Výr) a Tabik s Pisklónem (T.O. Pavouk). Přijela také osada Zlatý Oregon z Prahy. Šerifem pro další rok byl zvolen Joe Jégr (T.O. Divous).
Třetí potlachový oheň SBO vzplál v říjnu 1969 v Šebetově. Scénu zapálení ozařovalo třicet pochodní. Potlach zahájil šerif Joe Jégr. Přijela osada kamarád z Chocně, dále početné osady z Čech a trampové z Ostravy v čele s Hobanem. Na tomto potlachu byla do svazu přijata osada Bobři.
V dalších letech pořádal SBO svoje podzimní potlachové ohně vždy v Šebetově a šerifování se postupně ujímali Suchec (T.O. Tornádo), Smolda (T.O. Karabina) a Palda, rovněž z Karabiny. SBO při svém vzniku sdružoval kamarády a kamarádky z dvacetipěti brněnských osad. Byly to osady Kondor, Hawaii, Templeři, Tuláci savany, Hubkaři, Pavouk, Bílý racek, Cariboo, Vlčáci, Vavasatch, Tuláci přírody, Kačáci, Mikfel, Luna, Karabina, Javor, Příboj, Vulkán, Tornádo, Rowers, Jižní kříž, Supi, Lutnaři, Mariňáci a část STO Monsun.
Od svého založení v roce 1967 se svou činností zasloužil o zviditelnění brněnského trampingu. Ať to byly večery trampských písní pořádané v Brně, na kterých vystupovaly svazové sbory Mariňáci, Příboj, Tornádo a Vavasatch, nebo obnovené vydávání časopisu Tulák a v neposlední řadě i svazové potlachy, na které přijížděli kamarádi z celé republiky. To vše bude vždy jistě podstatnou částí brněnského trampingu 60. a 80. let.

Váš komentář k článku

Pište prosím jen komentáře, kterými se vyjadřujete k tématu. Políčka označená červenou hvězdičkou jsou povinná a bez jejich vyplnění nebude Váš text uložen v databázi. viz nápověda


*
*
172171212
*
:-) :-D :-| :-( ;-) ;-D :cool:
Tony z Australie
Moc zajímavý clanek a do detailu vyfachceny. Je videt ze autor Umí!
Pro mě jsou v něm vzpominky uz sice hodne vzdalene ale krasne. A nektera ta jmena mista porad nějak rezonuji - Jihlavka, Wilsonka, Templak, Oslavka, hospoda U Spinavca.
Je sice pravda, videl jsem ve světě hodně věcí od Grand Canyonu, Niagary co teskne hučí, pyramidy v Mexiku a Egypte a podobne ale ty naše na Moravě a Čechách maji něco vic do sebe.
Tak hodně zdaru preji všem cundrakumHodne zdaru
Šporák
72 alebo 74 mám v šuplíku - v Šebetově som bol
Kami
Ahoj starý kamaráde
no nadarmo Tě už dávno nenazýváme Jura Cancák. Už jsi toho mnoho zažil v kruhu kamarádů a kamarádek z SBO. A tak to ani není k divu, že tu brněnskou trampskou historii doslova sypeš z rukávu. Jak jsi mně už několikrát psal tak nemáš počítač a Internet a tak doufám, že Ti to dá někdo přečíst. Moc dobře napsané. Kamarádské AHOJ Ti ze Skandinávie posílá
KAMI a Jarinka
Stařka
Ahoj Juro, článek moc potěšil. Moc díky! Ahoj, Stařka (Kati Brno)
Luigi
Krásná trampská historie. Juro, díky. Luigi
jovoborardán
Jirko,díky za parádní a velmi zasvěcenou exkurzi do trampské historie. Ahoj Jordán