Historie a galerie TRAMPSKÉHO HUMORU

Kavče

Novomanželský pár jede hned po svatbě na vandr, na svatební cestu.
Postaví si v lese z celt stan a uloží se ke spánku.
Po nějaké době se tramp vzbudí, probudí i svoji ženu a povídá:
"Podívej se na nebe a řekni mi, co vidíš?"
"Vidím miliony hvězd."
"A co na to říkáš?"
Jeho trampská žínka chvíli přemýšlí a pak řekne:
"Viděno z hlediska astronomie, jsou to miliony galaxií a biliony možných planet.
Astrologie mi říká, že Saturn leží v konjunkci se Lvem.
Co se času týče, usuzuji, že máme tři hodiny a pár minut.
Teologicky, že náš Pán je všemohoucí a my všichni jsme jen nicotně malí.
Meteorologicky mi to říká, že budeme mít zítra krásný den.
No, a co to říká tobě?".
Tramp: "Prakticky viděno - někdo nám ukradl stan…"

--------------------

Proudník rok 1925Humor, a zvlášť ten kreslený, provází trampy už od prvních počátků, což je naprosto logické. Vždy se v partě najde někdo, kdo umí hezky kreslit a zásobuje své kamarády a kamarádky vtipnými obrázky o nich samotných, nebo čerpá ze zážitků z jejich toulek a osad.
Právě na vtipech je dobře vidět, jak se tramping za sto let v některých svých, a to nejen vizuálních, projevech změnil. U některých současných vtipů by prvorepublikový pistolník z osady Býčí oko či trampský sportsman od Zlaté řeky asi nepochopil, kde v nich má ten vtip najít a naopak.
Mnohé však zůstalo naštěstí stejné a prvorepublikový pistolník i sportsman by se jistě nad mnohými dnešními vtipy od srdce pobavili.
První trampský kreslený humor se pochopitelně nejprve objevil v tehdejších osadních kronikách a vandrknížkách, pozdějších cancácích. Než se ale dostal na stránky trampských časopisů a Lex Kubátpravidelných rubrik, trvalo mu to pár let. Nicméně jedna výjimka by se našla a tou byl časopis Proudník, který vydávala osada Ztracená naděje v první půlce dvacátých let v pouhém jednom výtisku. Některé Proudníky se zachovaly až do dnešní doby a díky tomu se můžete i tady pokochat jednou vzácnou ukázkou tehdejšího humoru (první vpravo, rozklikni).
Od začátku třicátých let, v době vydávání časopisů Tramp, Naše osady, Camping či rubrik v Ahoj na neděli nebo v Rodokapsu, se s trampským humorem doslova protrhl žracák. Hodně tehdejších vtipů se týkalo Kubátova zákona a jeho zákazu společného táboření osob odlišného pohlaví bez oddacího listu, či návrhu povinné branné výchovy mládeže, která měla probíhat hlavně o víkendech, což bylo pro trampy nepřijatelné. Ale nebyly vtipy jen „trampsko - politické“, mnoho dalších se věnovalo životu trampskému, asi jako i dnes.
Dokonce v roce 1937 vychází v nakladatelství Orbis knížka Trampský smích, kterou uspořádal jakýsi T. Šerif a tím nebyl nikdo jiný než básník František Halas.
Po zániku časopisů i rubrik, jak z ekonomických důvodů, tak i díky pozdějším válečným a poválečným událostem, se trampský humor vrátil na stránky časopisů až za další dlouhé čtvrtstoletí.

Uvolnění v letech šedesátých
Plzeňský Tulák, Tramp, Camp, Trail, Pacific Express jsou jména těch nejznámějších trampských časopisů vycházejících v této poněkud uvolněnější době a v nich se objevily první kreslené vtipy od Marko Čermáka, Honzy Vyčítala, Postraše z Pardubické Stopy,Dewiho, Kobry a dalších kreslířů. V Campu měl dokonce premiéru i pravděpodobně první trampský komiks.
Tohle všechno ale nemělo dlouhé trvání, již začátkem let sedmdesátých všechny tehdejší trampské časopisy zanikly samy od sebe nebo byly zakázány.
Labutí písní tištěného trampského humoru jsou v roce 1970 Lidovým nakladatelstvím vydané Trampské anekdoty, které do knihy vybral a uspořádal Miki Ryvola.

Jdou dva kamarádi vandrem Českým rájem a z jedné vyhlídky vidí v dálce siluetu Trosek.
„Koukej, tam bysme se mohli jít podívat, co říkáš?“
„Žádný takový, radši zmizíme, než to taky svedou na nás...“

-----------------

Prší a venku se setmělo
Po zákazu trampských časopisů byly několik let doménou kresleného humoru opět „jen“ osadní kroniky, cancáky a zvadla.
Na lepší časy se začalo blýskat v roce 1979, kdy Johnki, sám vynikající kreslíř a šerif T.O. Wampíři, shromáždil kolem sebe ostatní kreslíře vyhlášením zápolení o Placku smíchu, tedy soutěže o nejlepší trampský kreslený vtip. Postupně narostl počet kreslířů z devíti v prvním ročníku, na 62 kreslířů v ročníku devátém. A z každého ročníku byl vydán sborník s výběrem nejlepších vtipů. Pepčo, Monte, Kavče, Johnki, Rysák, Jeppe, Hombre, Čombe, Čáp, Bubák, Hoban, Jack Aspirin a mnozí další se díky těmto sborníkům dostali do širší známosti. Pro zajímavost - jedním z účastníků byl i kreslíř Petr Urban a jeho vtip zveřejněný ve sborníku Placky smíchu byl prý jeho prvním otištěným vtipem (viz ukázka o něco níže). Ale Placky smíchu se soutěžně účastnil třeba i Kapitán Kid, nebo dnes velmi populární karikaturista Miroslav Kemel. Bohužel, po desátém ročníku se soutěž odmlčela.
Nejvíce se vtipy z Placky smíchu prosadily na známém festivalu Svojšický Slunovrat, kde je na každoročních výstavách viděly tisíce návštěvníků, a oživily i obsah tištěných programů. A nakonec, v zimě roku 1983 byl výběr soutěžních kreseb díky Kobrovi vystavován v Malostranské besedě v Praze jako 105. salon kresleného humoru.
V této době vzniká mezi trampy tolik trampských samizdatů, vydávaných doma a psaných na psacím stroji přes průklepák, že se jednalo o hotovou lavinu. Odhaduji, že počet takto vydávaných časopisů, které pak kolovaly mezi trampy na vandrech a slezinách, přesáhl počet 200. Nejznámější z nich byl Houlův Dým, jehož náklad dosahoval až sedm set výtisků. Došlo k tomu tak, že Houla napsal přes průklepák základní výtisk Dýmu v devíti kopiích – víc to už nešlo. Osm výtisků dal dalším, kteří celý časopis doma opsali přes jiný průklepák na svém psacím stroji a kopie předali dalším kamarádům a kamarádkám. Ti udělali totéž a tak dále a tak dále. Dým pak měl větší náklad než většina současných trampských časopisů. Další známé samizdaty, které „překročily hranice“ své domovské osady a ve kterých trampský humor, jak tištěný tak psaný nechyběl, byly: Sem Tam, Pajda, Brdská lokálka, Bonanza, Totem…
Zajímavým počinem bylo vydávání ilustrovaných Trampských kalendářů, které měl „na svědomí“ Bílý Pedro a každý měsíc kalendáře obsahoval jeden kreslený vtip od Jerryho Kúta.

Petr Urban

Je teplá letní noc. Tři trampové leží ve spacácích pod širým nebem a pozorují noční oblohu. Ticho náhle přeruší hlas prvního trampa: „Podívejte, Velký vůz. To je paráda!”
„Ano, to je přímo nadpozemské,” zašeptá druhý.
A zatímco první dva zasněně zírají do tmy, třetí vyskočí a křičí: „Tak už konečně utečte, nebo vás ten náklaďák fakt přejede!”

--------------------

Po roce 1989…
…začalo vycházet tiskem velké množství velko i malonákladových trampských časopisů: Vandr, Tramp, Brněnský tulák, Puchejř, Severka, Intertramp, Cesty, Budějckej širák, Trampský spravodaj, Wigwam, Jižan, Oslavské boudy, Trempoviny, Stezka, Brd Boy, Trampský kurýr, Vosí řeka, Vitamín Kř, Rodokapsa, Brdská vločka ...
A ve všech těchto časopisech trampský humor tvořil a tvoří (u těch co nezanikly) nedílnou součást jejich obsahu a kromě těch již zavedených, se začali objevovat další kreslíři: Akéla, Bača, Dřevík, Dědeček, Medvěd, Petr Slaba, Lexo, Tom Zvědělík, Kokeš, Kostka, Velkej Honza, Billíček, Vločka…
Vycházel i časopis Tchoř, který koncem let devadesátých vydával Rysák, a byl to asi jediný čistě humoristický trampský časopis, který kdy vycházel. Bohužel, po asi dvou letech časopis končí. Ostravský Tramp do toho všeho vydal sbírku Humor od táboráků a Trampské sdružení Avalon pak společně s Puchejřem pořádalo od roku 1992 do roku 1999 po vzoru Placky smíchu soutěž, ve které se soutěžilo i v kresleném humoru. Při této příležitosti bylo vytištěno šest sbírek vtipů nazvaných Chechták.
Také slovenské Trampské združenie Severka, zastřešující stejnojmenný časopis, má „na svědomí“ dvě knihy plné kreslených vtipů od Eduarda Alexyho - Lexa. Bohužel, ta druhá knížka, která vyšla předloni, už jen jako vzpomínková. Rovněž četné ilustrace Mikiho Ryvoly v obou dílech knihy Fredyho Schuberta Stopou toulavou se směle dají zařadit do rance kresleného trampského humoru.
Vtipy s trampskou tématikou se daly najít i v Dikobrazu, dokud vycházel, nebo v Sorry a většinou byli jejich autory Honza Vyčítal či Michal Hrdý.
A samozřejmě, že v posledních letech se o svoje přihlásila i největší informační dálnice současnosti - internet.

Tom Zvědělík

Téma trampského humoru je tak bohaté, že nelze popsat úplně vše, co se kolem něho za těch sto let událo, to by bylo asi na knihu. Tento článek snad alespoň část tohoto bohatství přiblížil. A jak už bylo výše zmíněno, existuje nepřeberné množství kreslených vtipů, které nebyly nikdy tiskem zveřejněny a kolují v jednom originálu či několika kopiích jen v určité partě, jsou nakresleny ve zvadlech na trampské akce, na stránkách kronik nebo v kempovkách. Což je fajn, protože díky tomu má trampský kreslený humor ještě mnohé před sebou…

---------------------

Jména kreslířů, která jsou v článku podškrtnutá, jsou zároveň i odkazem na jejich galerie s desítkami dalších kreslených vtipů.

Kokeš

Dřevík

Dewi

Marko Čermák

Jorin

Lexo

Mates

Bača

Honza Vyčítal

Medvěd

Rysák

Letí malé dopravní letadlo a v něm cestují podnikatel, kněz a tramp. Najednou začne z motoru unikat dým, z kabiny pilot zařve: „Vemte si ty zbývající padáky a skákejte, ale už jsou jenom dva,“ a hned nato otevře dveře a vyskočí do volného prostoru.
Nejrychleji zareaguje podnikatel, popadne nejbližší vak, hodí si ho na záda a skáče hned za pilotem.
Kněz se otočí na trampa a rychle mu říká: „Vem si, chlapče, ten druhý padák, já už si to s Bohem nahoře nějak vyříkám.“
A tramp odpoví: „Klidně si ho vezmu otče, jenom nechápu, proč si ten pán hodil na záda moji usárnu.“

-----------------------

Váš komentář k článku

Pište prosím jen komentáře, kterými se vyjadřujete k tématu. Políčka označená červenou hvězdičkou jsou povinná a bez jejich vyplnění nebude Váš text uložen v databázi. viz nápověda


*
*
121132119
*
:-) :-D :-| :-( ;-) ;-D :cool:
rionka
Vtip s padákem v závěru byl krásně rozveden v Tonyho povídce Zázrak - zajímalo by mě, co z těch dvou vzniklo dřív :-) https://www.folktime.cz/pohlocas-povidky/3253-zazrak.html
Tony Avalon
Rionko - bez mučení se ti přiznám, že dřív byl ten vtip. Já ho jen pouze rozvedl v té povídce:)
brzdař
autorem kresleného vtipu o samotářském výročáku je Pavel Švec